nustatytoji šiltnamio efektą sukeliančių dujų norma

nustatytoji šiltnamio efektą sukeliančių dujų norma
nustatytoji šiltnamio efektą sukeliančių dujų norma statusas Aprobuotas sritis poveikio aplinkai vertinimas apibrėžtis Klimato kaitos konvencijos I priede nurodytai valstybei pagal Kioto protokolą apskaičiuotas ir Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre užregistruotas tonomis išreikštas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, kuris valstybės teritorijoje gali būti išmestas į atmosferą per laikotarpį, apibrėžtą pagal tarptautinius įsipareigojimus. šaltinis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (Žin., 2009, Nr. 87-3662)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”